Page:Sibu Congkan0962-蘇軾-經進東坡文集事略-10-09.djvu/4

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


     嘗謂得發遣三昧

軾頓首再拜聞足下名乆矣又於相識處往往見所作

詩文雖不多亦足以髣髴其爲人矣㝷常不通書問怠

慢之罪猶可闊略及足下斬然在疚亦不能以一字奉

慰舎弟子由至先蒙惠書又復懶不即荅頑鈍廢禮一

至於此而足下終不棄絶遞中再辱手書待遇益隆覧

之靣𤍠汗下也足下才髙識明不應輕許與人得非用

黄魯直秦太虚軰語真以爲然邪不肖爲人所憎而二

子獨喜見譽如人嗜昌歜羊𬃷文王嗜昌歜曽晳嗜羊𬃷未易詰其

所以然者以二子爲妄則不可遂欲以移之衆口又大

不可也軾少年時讀書作文專爲應㪯而巳旣及進士

第貪得不巳又㪯制策其實何所有而其科號爲直言