Page:Sibu Congkan0962-蘇軾-經進東坡文集事略-10-09.djvu/41

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


此樂天之所有而公之所無也忠言嘉謨效於當時而

文采表於後丗楽天傳云居易始以直道奮在天子前爭安危冀以立功虽中𬒳斥晚益不衰

其文章精切然最工詩魏公傳云所著文集奏議凢百余卷死生窮逹不易其操而

道德髙於古人楽天傳云居易貶江州司馬既失志能順適所遇託浮屠生死說(⿱艹石)忘形骸者

又韓公祠坣記云公爲宰相十年當朝廷多故公臨大莭処危疑苟利囯家知无不爲或以明哲保身爲言公

歎曰凢爲人臣者尽力以事君死生以之是非如何耳至扵成敗天也聞者愧服其忠勇此公與樂

天之所同也公旣不以其所有自多亦不以其所無自

少將推其同者而自託焉方其寓形於一醉也齊得䘮

忘禍福混貴賤等賢愚同乎萬物而與造物者遊非獨

自比於樂天而巳古之君子其處巳也厚其取名也廉

是以實浮於名而丗誦其美不厭以孔子之聖而自比

於老彭自同於丘明自以爲不如顔淵後之君子實則