Page:Sibu Congkan0962-蘇軾-經進東坡文集事略-10-09.djvu/54

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


經進東坡文集事略卷第五十一

  迪功郎新紹興府𡹴縣主簿臣郎 曄 上進

 記

  奨諭勑記  逺景樓記

  滕縣公堂記 放鶴亭記

  雩泉記

  奬諭勑記熈寧十年公在宻州任就差知河中府未到改知徐州是𡻕七月河決曹

   村泛于梁山泊溢于南清河城南兩山環繞吕梁百歩扼之匯于城下公親率武衛

   營士卒築東南長堤首起戯馬臺尾屬於城堤成水至堤下害不及城卒全城以聞

   復請調來嵗夫增築故城爲木岸以虞水之再至朝廷從之訖事詔褒之此記是也

   事見公墓誌

勑蘇軾省京東東路安撫使司轉運司奏昨黄河水至