Page:Sibu Congkan0962-蘇軾-經進東坡文集事略-10-09.djvu/56

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


以薪芻土囊自城外塞之水至而後自城中塞者皆不

足恃城中有故取土大坑十五皆與外水相應井有溢

者三方皆積水無所取土取於州之南亞父SKchar2之東西

記曰彭城南有亞父范冢冢髙四十餘丈自城中附城爲長堤壯其趾長

九百八十四丈髙一丈闊倍之公私船數百以風浪不

敢行分纜城下以殺河之怒至十月五日水漸退城遂

以全明年二月有旨賜錢一千四百一十萬起夫四千

二十三人又以發常平錢六百三十四萬米一千八百

餘斛募夫三千二十人改築外小城創木岸四一在天

王堂之西一在彭城樓之下一在上洪門之西北一在

大城之東南隅大坑十五皆塞之巳而澶州靈平埽成

水不復至臣軾以謂黄河率常五六十年一決而徐州