Page:Sibu Congkan0962-蘇軾-經進東坡文集事略-10-09.djvu/68

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


經進東坡文集事略卷第五十二

   迪功郎新紹興府𡹴縣主簿目郎 曄 上進

  記

    李太白碑隂記 順濟廟石弩記

    南安軍學記  清風閣記

    衆妙堂記

   李太白碑隂記

李太白狂士也又嘗失節於永王璘璘乃元宗子安禄山反詔璘領山南

江西嶺南黔中四道莭度使璘至江陵募士得数萬見冨且強遂發兵反後爲皇甫洗所殺先是璘辟白爲僚

佐及起兵白逃還彭澤璘敗當誅郭子儀請解官以贖詔長流夜郎亊各見本傳此豈濟丗之

人焉而畢文簡公以王佐期之畢公名士安字仁叟代州雲中人不亦

過乎曰士固有大言而無實虚名不適於用者然不可