Page:Sibu Congkan0962-蘇軾-經進東坡文集事略-10-09.djvu/75

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


之南境儒術之冨與閩蜀等而太守朝奉郎曹侯登以

治郡顯聞所至必建學故南安之學甲於江西侯仁人

也而勇於義其建是學也以身任其責不擇劇易期於

必成士以此感奮不勸而成費於官者爲錢凡萬三千

而助者不貲爲屋百二十間禮殿講堂視大邦君之居

凡學之用莫不嚴具又以其餘増置廪(“㐭”換為“面”)給食數百人始

紹聖二年之冬而成於四年之春學成而侯去今爲

潮州某自海南還過南安見聞其事爲詳士旣徳侯不

巳乃具列本末嬴糧而從某者三百餘里願紀其實夫

學王者事也故首以舜之學政告之然舜逺矣不可以

庻幾有賢太守猶可以爲鄭子産也學者無愧於古人

而巳建中靖國元年三月四日朝奉郎提舉成都府玉