Page:Sibu Congkan0962-蘇軾-經進東坡文集事略-10-09.djvu/77

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


然丗之所謂巳有而不惑者其與是奚辨(⿱艹石)是而可以

爲有邪則雖汝之有是風可也雖爲居室而以名之吾

又爲汝記之可也非惑也風起於蒼茫之間彷徨乎山

澤激越乎城郭道路虚徐演𣻌以汎汝之軒䆫欄楯幔

帷而不去也汝隱几而觀之其亦有得乎力生於所激

而不自爲力故不勞形生於所遇而不自爲形故不窮

嘗試以是觀之

   衆妙堂記

眉山道士張簡易敎小學常百人余㓜時亦與焉居天

慶觀北極院予蓋從之三年謫居南海一日夢至其處

見張道士如平昔汛治庭宇(⿱艹石)有所待者曰老先生且

至其徒有誦老子者曰元之又元衆妙之門余曰妙一