Page:Sibu Congkan0962-蘇軾-經進東坡文集事略-10-09.djvu/86

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


(⿱艹石)書與𦘕然至其留意而不釋則其禍有不可勝言

者鍾繇至以此嘔血發冢巳見上注宋孝武王僧䖍至以此

相忌南史王僧處傳云孝武欲擅書名不敢顯跡大明世常用掘筆書以此見容亘元之走

晉史元本傳云元興二年元詐表請平姚興又朝廷作詔不許𥘉欲飾裝無他處分先使作輕舸載服玩

及書𦘕等物或諌之元曰書盡服玩旣冝常在左右且兵凶戰危脫有不意當使輕而易運衆咸𥬇之後以篡

晉爲劉𥙿所誅王涯之複唐王涯傳云涯家書多與祕府侔前丗名書𦘕嘗以厚貨鉤致或私

以官鑿垣約之重複祕固(⿱艹石)不可窺者及甘露之禍爲人破垣别取奩軸金玉而棄其書𦘕於道皆以

兒戯害其國凶其身此留意之禍也始吾少時嘗好此

二者家之所有惟恐其失之人之所有惟恐其不吾與

也旣而自𥬇曰吾薄冨貴而厚於書輕死生而重於𦘕

豈不顛倒錯繆失其本心也哉自是不復好見可喜者

雖時復蓄之然爲人取去亦不復惜也譬之煙雲之過