Page:Sibu Congkan0962-蘇軾-經進東坡文集事略-10-09.djvu/99

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


作無礙飯恣食取飽自然不飢又能取藥以療衆病病

有盡而藥無窮須㬰之間無病可療以是因縁度無量

衆時見聞者皆爭捨施冨者出財壯者出力巧者出技

皆捨所愛及諸結習而作佛事求脫煩惱濁惡苦海有

一居士其先蜀人與是比丘有大因縁去國流浪在江

淮間聞是比丘作是佛事即欲隨衆舎所愛習周視其

身及其室廬求可舎者了無一物如焦榖芽如石女兒

此二語出維摩經乃至無有毫髮可捨私自念言我今惟有無

始巳來結習口業妄言綺語論說古今是非成敗以是

業故所岀言語猶如鍾磬黼黻文章恱可耳目如人善

博日勝日貧僧惠洪冷齋夜話云舒 王在終山有客自黃州來王曰東坡近日有何妙語客曰東坡

𪧐於臨泉亭醉夢而起作成都勝相三經記千余言㸃定才一兩字有墨本適留船中王遣徙歩取而至時月