Page:Sibu Congkan0976-蘇轍-欒城集-20-13.djvu/59

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   備其餘錢勘會管下諸縣合役空閑户不及

   二畨處將州手分散從官承符人招募抵替

   鄉差人户

 元祐三年五月十五日勑役錢除令招募役人支

   使外有寛剰錢數許一路通那支用

 元祐四年八月十八日勑諸州役除吏人衙前外

   其餘應係合差州役人年滿本州於替期前

   行下合干縣分差充本縣先於本等内揭簿

   定差如無空閑及三年户即於次等差又無

   空閑及三年户本縣方具目今未有可充役