Page:Sibu Congkan0993-黃庭堅-豫章黃先生文集-8-8.djvu/71

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


平生疑遺教非右軍比來攷尋遂决定知非右

軍書矣

蔡明逺帖是魯公晚年書與邵伯埭謝安石廟

中題碑傍字相類極力追之不能得其髣髴

魯公與郭令公書論魚軍容坐席凡七紙而長

安安氏兄弟異財時以前四紙作一分後三紙

及乞鹿脯帖作一分以故人間伹傳至不願與

軍容爲倿柔之友而止元祐中余在京師始從

安師文借得後三紙遂合爲一此書雖竒特猶