Page:Sibu Congkan0997-陳師道-后山詩註-4-4.djvu/111

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


曰夷體壽原注漢景帝作壽陵云云此借用以指𥙿陵

  又

復辟先元約元符三年正月太后權同處分軍國事候祔廟禮畢還政

至七月一日手書可不候祔廟止俟靈駕發引罷同聽斷書白朕復子明辟

年損積憂文選陸士衡歎逝賦曰嗟人生之短期孰長年之能執禮記文

王世子注云文王以憂勤而損壽此借用𫝊曰積憂薫心春移栢城仗

樂天陵園妾詩曰栢城盡日風蕭瑟仙去帝郷遊荘子曰乗彼白雲至

於帝徳並塗莘敏退之王用誌銘曰蜀𡍼莘摯正妃之門謝承三

夫人箴曰塗山翼夏有莘翼殷蓋謂禹娶𡍼山氏女湯娶有莘氏女老杜詩學並盧