Page:Sibu Congkan0997-陳師道-后山詩註-4-4.djvu/81

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


遇恩令命輕潘安仁寡婦賦曰懼身輕而施重

  野望

山開兩岸柳水遶數家村王介甫詩髙下數家村

𫝑傾崖口風濤嚙石根柳子厚鈷鉧潭記曰冉水自南奔注

抵山石屈折東流盪擊益𭧂齧其涯故旁廣而中深石根見上注平林霜

着色𦘕家有着色山東坡詩誰見將軍着色山沙岸水留痕

詩冬水各依㾗䞉𭔃還郷泣難招去國魂楚詞有招魂篇

  宿柴城

卧埋塵葉走風煙齒豁頭童不記年退之進學