Page:Sibu Congkan1006-張耒-張右史文集-12-09.djvu/14

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


雞聲茅店月人跡板橋霜則覊旅窮愁想之

在目若曰野塘春水慢花塢夕陽遲則春物

融冶人心和暢有言不能盡之意亦未可以

為小道無取也

   與大蘇二簡

昨日欵舉教誨開益多矣但所論司馬遷十

二諸侯年表并周與呉實十四國周不在𢾗

固無足疑并呉為十三而不𢾗呉者窃詳考

之呉比諸國見于表最晚魯成公六年當呉