Page:Sibu Congkan1007-張耒-張右史文集-12-10.djvu/156

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


矣善教人者曉之以其道而不示以其事故

告天下使無違吾意則其委曲𤨏屑雖小不

盡而吾之意猶在也嗚呼三代之聖人其聪

明睿智足以深見天下之𧷤隐然其制法也

亦何以異于此𣣔均天下之田而爲之井田

𣣔分天下之地而爲之諸侯九夫爲井人得

百𤱔而耕之使夫大之不得以兼小強之不

得以并弱而後又爲溝洫之制自一夫而積

之至于萬夫公之地方五百里而男之地方