Page:Sibu Congkan1007-張耒-張右史文集-12-10.djvu/82

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


視其亂而莫之禁則将以智加之故曰法𧺫

于徳不足而求勝其民夫上以智勝其下則

下亦以智勝其上不絡馬首則毁衘窃轡之

馬終身而不知不立門户則穿窬窃𤼵之盗

終身而不為法之于民常制其一而開其一

制之者易見而開之者難防上下以智相勝

而姦邪詭偽不可勝䆒故天下之人始㤀

歓欣戴君之心而有怨怒忌上之𬽦故曰敗

于啟民之邪心而多怨嗚呼夏之後為商商