Page:Sibu Congkan1013-秦觀-淮海集-5-4.djvu/11

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


而葬時迫其幽堂之銘實尚未刻子與予故人也願為

論次其事將穿其墓前而納之以致予意焉是時予將

赴汝陽治装薄⿺辶䖏雖許其作而未暇而君毎見余輒以

仙源之銘為囑至于八九而不倦鳴呼夫婦俗薄乆矣

仙源之殁幾三十年而君尋繹悼念眷眷不忘如初非

風義之厚出扵天性何以至此耶乃為之銘曰惟夫人

胃東陽嬪徳門家有光命雖絶慶未央刻斯文誌幽荒

   李氏夫人墓誌銘

至和中先君逰太學事安定先生胡公嵗時歸覲具言

太學人物之盛數稱海陵王君觀及其從弟覿有髙才

力學而文流軰無與比者余時爲兒侍左右聞而心慕

之願即見盖不可得後數年二君相繼舉進士中第其