Page:Sibu Congkan1020-釋惠洪-石門文字禪-8-6.djvu/86

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


索爾虚閑追繹大晟樂之和雅而庶幾善用其心以

合本妙之意也遂以名其齋曰合妙又爲之記政和

四年二十五日書

  信州天寧寺記

江南山水冠天下而上饒又冠江南自昔多爲得道

者所廬鵞湖龜峯懷玉號稱形勝而靈山尤秀絶蓋

唐義武初西平周王發其天藏也初建精舍名興聖

祥符天子改賜普明沙門德延以講學聚徒甚盛弟

子德熈者有智略實隂相之崇寧二年詔革以爲禪

林賜田度僧聽遇天寧節進功德䟽太守周公邠命