Page:Sibu Congkan1021-釋惠洪-石門文字禪-8-7.djvu/17

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  送鑑老歸慈雲寺

龍安禪師之門有高弟其驚群之辯掣電之機如古

風穴三聖之流元祐之初開法於西安嫚罵佛祖貶

剝諸方聞其風望崖而退者不可勝數而登其門者

皆一時之竒秀永安常龍安照慈雲鑑又角而出無

盡居士張公嘗問道於師自稱得法上首公以文章

功業爲時名臣天下想其風采而不可得是二三友

者獨與之周旋忘形何脱略勢位豈弟法乳之深耶

崇寧二年冬公罷政府還荆南照老迎於夏口載與

之俱至鄂渚而歸江山清華足以供談笑而賡酬妙