Page:Sibu Congkan1022-釋惠洪-石門文字禪-8-8.djvu/91

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


大潙十年眞如門風號稱壁立學者皆望崖而退師

獨受印可輩流下之眞如赴詔住上都相國寺師雅

志不欲西首衆衲於衡陽花藥山分座説法元符巳

卯開法於城東之東明崇寧乙酉遷居於湘西之嶽

麓勸請皆一時名公卿明年正月八日麓火一夕而

燼道俗驚嗟以死弔師笑曰夢幻成壞蓋皆戲劇然

吾恃願力宮室未終廢也於是就林縛屋單丁而住

雜蒼頭厮養運瓦礫收燼餘之材造牀榻板隔凡叢

林器用所冝有者皆備曰棟宇即成器用未具是吾

憂故先辦之聞者竊笑而去師自若也未幾月冨者