Page:Sibu Congkan1027-晁補之-雞肋集-16-05.djvu/145

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对所事也日月如爭其所乎雲者爲雨乎雨者爲雲


乎意者其有機緘而不能已耶其有所運轉而不


能自止耶則天地之事亦勤矣人見其四時行百


物生也以謂天地未嘗勤焉不知夫有道焉範圍


乎其外莫或使之日夜以造偲偲然若有與之計


其期而不得暇者是能成千歲之積而開萬化之


原人以其才參諸天地有誠焉㝠極於道不息而


善成古之聖賢惟孔子顔淵能知此故孔子之語


子貢而曰生無所息顔淵之贊孔子而曰欲罷不