Page:Sibu Congkan1045-汪藻-浮溪集-8-7.djvu/79

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


判官時宣城江溢沒數千家公白守曰饑而賑貸法也

然廩非部使者不可發今事急矣請船粟以哺埀死之

民守曰如三尺何公曰紆常平主管官也有罪當坐之

即發廩自言部使者嘉而不問除通判鎮江府會淮南

漕渠不通泗楚州連數守罷發運使陳亨伯宻奏選公

知楚州公因荒政役饑民渠通而民活者不可勝計以

功加直祕閣與部使者論事不合移秀州州嵗比版圖

前此吏高下其手民患苦之公委僚屬降登不使吏預

其間吏怨公入骨則為書以搖衆人人自危公立焚其