Page:Sibu Congkan1054-張孝祥-于湖居士文集-6-3.djvu/122

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   繳駮成閔按劾部將奏中書舎人日

准中書省送到録黃一道爲成閔按劾西

溪選鋒第一將部將李因全不照管人兵

致令逃竄乞罷從軍與逺小差遣奉 聖

旨依李因添差江西安撫司准備差使令

臣書行者

右臣竊惟國家之所以懲勸天下賞罸而

巳然賞不當功則不如無賞罰不當罪則

不如無罰何也功罪巳著而賞罰未行則

賞罰之權猶在也功罪著而賞非功罰非