Page:Sibu Congkan1054-張孝祥-于湖居士文集-6-3.djvu/124

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


官實爲之也閔不爲之則統制統領官安

敢爲之統制統領官不爲之則將副部隊

將安敢爲之 朝廷委曲涵容置閔與統

制統領官等一切不問乃特用閔之言罷

一隊將所謂隊將者何其獨不幸也哉罰

不當罪臣恐浸失賞罰之柄自此此輩愈

更恣橫輕侮憲章事雖至微𨵿繫甚重臣

愚欲望聖慈將成閔與當來士卒逃竄本

軍統制統領將副等官等第降黜其本軍

統制官仍與罷免庶爲餘人之戒或 陛