Page:Sibu Congkan1093-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-36.djvu/24

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


者而其所以爲說不出乎利害之間又其餘則雖平時號

賢士大夫慨然有六千里爲讎人役之歎者一旦進而立

乎廟堂之上顧乃惘然如醉如幻而忘其疇昔之言厥或

告之則曰此處士之大言耳嗚呼秦檜之罪所以上通於

天萬死而不足以贖者正以其始則唱邪謀以誤國中則

挾虜𫝑以要君使人倫不明人心不正而末流之𡚁遺君

後親至於如此之極也夫惟三綱不立是以衆志無所統

繋而上之人亦無所慿藉以爲安斯乃有識之士所爲長

慮却顧而凛然以寒心者而說者猶曰姑以衆論之從違

而卜事理之可否則今日士大夫是和者之多蓋不下前

日非和者之衆也獨安得以前日之不可而害今日之可

哉嗚呼是未知前日人倫之明而今日之不明前日人心