Page:Sibu Congkan1093-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-36.djvu/45

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


夫外自託於程氏而竊其近似之言以文異端之說者則

誠不可以入於學者之心然以其荒幻浮夸足以欺世也

而流俗頗巳鄊之矣其爲害豈淺淺哉顧其語言氣𧰼之

間則實有不難辨者學者誠用力於此書而有得焉則於

其言雖欲讀之亦且有所不睱矣然則是書之作其率爾

之誚雖不敢辭至於明聖傳之統成衆說之長折俗流之

謬則竊亦妄意其庶㡬焉乾道壬辰月正元日新安朱熹

謹書

   林允中字序

始予得古田林生用中愛其通晤脩謹嗜學不倦因其請

字字之曰擇之一日擇之又請曰用中之弟允中亦知有

志於學而其才小不足願推所以見命之意字之曰擴之