Page:Sibu Congkan1094-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-37.djvu/107

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


有竒志壯𡻕避地巴東三峽之間修神農老子術東下呉

越以耕𢧐之䇿干故相趙忠簡公趙公是之㑹去相不果

行君自是絶迹此山按陳令舉所述圖記得西原巷故址

于卧龍瀑水之東築室居焉耕田種藥僅足以自給而四

方徃來之士皆取食焉其疾病老孤無所與歸之人至者

亦収養之盖年逾七十矣而神明筋力不少衰予徃造之

而君不予避也一旦爲予道說平生相與太息㑹予結屋

卧龍以祠諸葛丞相世盖少識其意者君獨嘆曰此竒事

也相爲經紀其事以迄有成两年之間相見者不知其㡬

而君未嘗一言及外事予以是益嘉君之爲人而重歎其

旣老無所復用於世也淳熈辛丑閏月之晦予旣罷郡来

宿卧龍君曰卧龍之役夫子旣書之矣顧西原獨未有記