Page:Sibu Congkan1094-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-37.djvu/125

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


坐有序月旦望率諸生拜謁𡻕春秋釋奠之明日則以三

獻之禮禮焉而猶以爲未也則又日取三先生之書以授

諸生曰熟讀精思而力行之則其進而豋此堂也不異乎

親炙之矣又明年以書來告曰韶故名郡士多愿慤少浮

華可與進于善者蓋有張文獻余襄公之遺風焉然前賢

旣逺而未有先生君子之教以啓迪於其後雖有名世大

賢來官其地亦未聞有能摳衣請業而得其學之傳者此

周侯之所爲惓惓焉者而徳明所以奉承於後而不敢怠

也今旣訖事而徳明亦將終更以去矣夫子幸而予之一

言庶㡬乎有以卒成周侯之志是亦徳明之願而諸生之

幸也廖君嘗以其學講于熹者因不𫉬辭而輙爲論著先

生唱明道學之功以視韶人使因是而知所以用力之方