Page:Sibu Congkan1095-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-38.djvu/105

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   䟦顔魯公栗里詩

右唐魯郡顔文忠公㮚里詩見陳令舉廬山記而不得其

全篇雖然讀之者亦足以識二公之心而著於君臣之義

矣㮚里在今南康軍治西北五十里谷中有巨石相傳是

陶公醉眠處予嘗往遊而悲之爲作歸去來館於其側𡻕

時勸相間一至焉俯仰林泉舉酒屬客蓋未嘗不賦是詩

也地之主人零陵從事陳君正臣聞之(⿱艹石)慨然於中者

請大書刻石上予旣去郡請益堅乃書遺之淳熈辛丑

七月壬午新安朱熹仲晦父

   䟦張魏公與劉氏帖

張忠獻公平生心事無一念不在君親而其學又以虚静

誠一求之於天爲本故其與人言亦未嘗不依於此今觀