Page:Sibu Congkan1095-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-38.djvu/107

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


能至此而不亂哉今觀鄭君景元所報其兄龍圖公事亦

足以驗其所學之正而守之固矣所謂朝聞道夕死可矣

者於公見之因𥨸書其後以自警又將傳之同志相與勉

淳熈辛丑秋八月乙巳朔丹陽朱熹書

   䟦鄭景望書吕正獻公四事

右申國吕正獻公四事見其家傳而故建寧太守鄭侯書

之齋壁以自警者也侯書此時巳屬疾間不兩月而終啓

手足時清明安定執禮不懈如常日是足以驗其平生學

力果能踐斯言者非一時偶書屋壁而巳也夫吕公之行

髙矣其可師者不止此鄭侯亦無不學顧豈舎其大而規

規於其細如此哉誠以理無巨細精粗之間大者旣立則

雖毫髪之間亦不欲其少有遺恨以病夫道體之全也侯