Page:Sibu Congkan1095-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-38.djvu/142

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


名見張思叔所記師說而崇觀間乆官太學未知果能尊

所聞否其家尚藏此帖今制幕趙崇憲摹刻以示蜀人遠

𭔃墨本因記前說輙爲附識其後使覽者有以知夫學之

有統道之有歸而不但爲文字之空言以譁世取寵而已

淳熈戊申春二月乙𫑗譁一本作希

   題太極西銘解後

始予作太極西銘二解未嘗敢出以示人也近見儒者多

議兩書之失或乃未嘗通其文義而妄肆詆訶予竊悼焉

因出此解以示學徒使廣其傳庶㡬讀者由辭以得意而

知其未可以輕議也淳熈戊申二月巳巳晦翁題

   䟦東坡與趙徳麟字說帖

神宗皇帝稽古立法以教宗子此萬世之大慮也蘇公發