Page:Sibu Congkan1095-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-38.djvu/145

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


識時蓋將改塟故其言如此然竟不果且欲屬熹更定其

字熹謝不敢因并記之以見其實云淳熈戊申八月壬辰

新安朱熹謹書

   䟦陳了翁責說

陳忠肅公剛方正直之操得之天姿而其燭理之益精陳

義之益切則學問之功有不可誣者觀於此帖其克巳尊

賢虚心服善之意尚可識也墨蹟今藏所贈兄孫宗正之

子筠家而建業桂林延平皆有石本顧字畫不能無小失

眞獨沙縣乃爲版刻尤不足以傳逺今縣丞黃東始復就

摹墨蹟礱石刻之縣學祠堂以爲此邑之人百世之下猶

當復有聞風而興起者其志逺矣至於心畫之妙刋勒尤

精其凛然不可犯之色尚足以爲激貪立懦之助而桂林