Page:Sibu Congkan1095-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-38.djvu/149

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


髙張忠獻折大參曽侍郎張給事吕舎人皆深知之仕竟

不遭以卒其子士龍藏諸公所與往還書帖甚富嘗出以

見示熹謂此不唯足以見徳順之爲人而中興人物之盛

謀猷之偉於此亦可槩見因爲撫卷三歎而敬書其後

   跋先吏部留題延福院詩

先君吏部三詩以宣和辛丑留題政和延福院壁至今紹

熈庚戍適七十年矣孤熹來自崇安裵回其下流涕仰觀

慮其益乆而或圯也里人謝君東卿陳君克請爲模刻以

傳永乆熹因竊記其後云二月二十日敬書

   䟦施良翰軍政䇿

施君良翰示予以軍政䇿一編其言當世利病之實本末

備見皆可施行屬予方有行役之勞未遑盡讀然當㑹意