Page:Sibu Congkan1095-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-38.djvu/60

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  義若一句不讀書恐不便也與族兄書其畧如此

屏山劉玶平甫藏胡文定公帖一卷前兩𥿄胡公與乎甫

伯父祕閣君蓋公之辭而其子祠部君筆也時祕閣守臨

川兄侍郎公守温陵弟屏山先生稱疾不仕胡公之子侍

郎守桐江兄子籍溪先生以布衣特起典教鄊郡書辭蓋

徧及之後一𥿄胡公與其族兄書實公手筆平甫購得之

所稱范甥者即平甫外舅太史公也胡公正大方嚴動有

法教讀此者視其所襃可以知勸視其所戒可以知懼平

甫能葆藏之其志亦可知矣乾道癸巳三月乙酉新安朱

熹觀於劉氏山館之復齋因敬書其後云

   書屏山先生文集後

屏山先生文集二十卷先生嗣子玶所編次巳定可繕冩