Page:Sibu Congkan1096-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-39.djvu/87

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


第三明年𬒳召人相故此一帖云詔使到郡即交州事辦

行而東者爲第四三年李自權三司使進龍直再尹洛故

此帖致賀始稱龍圖給事者爲第五四年公在亳州坐不

散青苗罷歸洛未至改判汝州故此一帖言近赴小邑勝

於窮坐里閭且感君相厚恩而恨不得時奉談笑者爲第

六公至汝不乆即請歸洛故此一帖言擇日就第者爲第

七旣而告老遂以司空使相致仕故此一帖答其封示單

報者爲第八凡十三帖其𡻕月先後可考者如此其餘似

亦皆是在洛時往還者蓋李之事公不爲不謹而公之遇

李亦不爲不厚矣而其後李因奉行免役之令乃籍公户

使出泉同於編甿以媚用事者小人觀時狥𫝑反覆異態

何世無之覽此卷者可爲發一大笑也慶元丁巳十月庚