Page:Sibu Congkan1097-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-40.djvu/116

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


上悟於宸聦又聞公於此時屬其弟以語予用斯文以爲

𭔃意懇懇而無餘顧何徳以堪之然敢不竭其庸虚并矢

詞以爲報尚精爽其鑒兹嗚呼哀哉

   又祭張敬夫殿撰文

淳熈七年𡻕次庚子六月癸未朔六日丁亥具位朱熹

竊聞故友敬夫張兄右文修撰大葬有期謹遣清酌時羞

奠于柩前南望拜哭起而言曰嗚呼自孔孟之云逺聖學

絶而莫⿰糹⿱𢆶匹 -- 繼得周翁與程子道乃抗而不墜然微言之輟響

今未及乎百𡻕士各𥝠其所聞巳不勝其乖異嗟惟我之

與兄脗志同而心契或靣講而未窮又書傳而不置蓋有

我之所是而兄以爲非亦有兄之所然而我之所議又有

始所共鄊而終悟其偏亦有蚤所同擠而晚得其味蓋繳