Page:Sibu Congkan1099-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-42.djvu/28

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


邵武黃公諱崇之妻而子端明殿學士諱中台州史君諱

章之所追爵也世爲建州建陽縣長平里人曾祖正卿祖

希古父儀皆不仕而有𨼆德郷里推長者夫人資静淑族

毋阮氏以婦德爲女師夫人㓜嘗學焉受班昭女訓通其

大義至它組紉筆札之藝皆不待刻意而能輙過人早孤

其母鍾愛之以歸大夫公事舅姑承𥙊祀勤肅不懈舅喜

賔客佳辰令節親舊滿門夫人供饋唯謹未嘗頃刻自逸

而委勞於娣姒也姑性嚴諸婦侍旁有二十年不命坐者

夫人獨能順適其意盥櫛温清禮無違者姑有疾非夫人

進藥不嘗毎因事指言以爲諸婦模楷遭舅䘮大夫公素

貧昆弟相顧謀鬻田以葬夫人曰毋隳爾先業爲也退斥

橐中𧚌以奉其役以故大夫公得以不煩於衆而襄大事