Page:Sibu Congkan1099-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-42.djvu/31

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   端明殿學士黃公墓誌銘

公姓黃氏諱中字通老其先有諱𭙶者自光州固始縣入

閩始家邵武至公間十有二世矣公之曾大父汝臣不仕

大父豫假承務郎父崇贈金紫光禄大夫母游氏追封建

安郡夫人公生而頴悟端慤少長受書不過一再讀退輙

黙然危坐竟日問之則皆巳成誦矣未冠從舅御史先生

定夫愛其厚重手書爲夫人賀踰冠入太學會京城失守

僞楚僣位號公即日出居于外旣而邦昌果遣學官致僞

詔藥物勞問諸生公以前出故獨無所汙建炎再造丞相

潜善公族祖父也雅器重公薦諸朝詔𥙷修職郎御營使

司幹辦公事紹興五年舉進士對策廷中極論孝弟之意

冀以感動聖心天子果異其言擢置上第名次舉首授左