Page:Sibu Congkan1099-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-42.djvu/54

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


新瀏陽丞建安劉君子翔彦集之妻呉郡朱氏者先太史

吏部府君之女而熹之女弟也爲人質實易良自㓜不見

其有妄言愠色生五年面失先君先孺人愛之年二十有

一以歸劉氏事皇舅大夫公禮敬飭備下及旁側侍御委

曲逢將尤有人所難者大夫公沒佐彦集理家事勤約不

⿰忄觧 -- 懈撫教諸子愛而有節其逮下有恩意門内之治雍如也

淳熈八年年四十有三二月乙未以疾卒子男二人瑾瑱

皆將仕郎女二人未嫁彦集將以是𡻕十月辛酉藏其柩

於崇安縣西三里大夫公塋左若干歩謂予曰子盍銘諸

予寡兄弟先君之遺女唯此妹予旣杜門山間而妹亦幸

不逺嫁一𡻕中率再三見其逺别惟從其家之官時爲然

然不一二𡻕輙歸復相見今其病死而予適從吏役歸則