Page:Sibu Congkan1100-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-43.djvu/21

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


西路提㸃刑獄司檢法官後公十二年卒東從政𭅺南劒

州沙縣丞查幹皆業進士栒亦蚤卒二女子長適承議𭅺

江淮湖廣路緫領司幹辦公事任文茂次適奉議𭅺知泉

州同安縣余元一而榦即來學請銘者也公資剛介自少

即刻苦自厲家貧鬻麯於市而挾書隨之苟非其義雖寒

且饑不可得而衣食也閩俗多火葬公遭父䘮親黨憐其

貧喻使從俗公哀號不答盡鬻家人衣具卒葬以禮事母

兢兢唯恐少傷其意即有譴責未嘗敢自辯數也自奉簡

薄而於奉親極其厚至於兄弟族姻之間周貧振乏亦無

所愛其力官番陽時有邑子爲紏SKchar以職事不相中㝷以

憂去公極力調護之其人初不敢以此望公涕泣慚謝爲

舉子時書皆手冩成誦爲文不追時好爲吏一心營職其