Page:Sibu Congkan1100-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-43.djvu/37

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


公其與也又知公屢與權幸忤因捃他事論去之先時公

巳結廬延平溪南山水之間䟽泉發石號曰盤澗至是徜

徉其間縱觀古書以自娯尤玩意於春秋謂經有貶而無

襃傳者未盡得聖人意方且緒正其說而未竟也旣而有

知公去國之所以然者爲請祠官之禄得主管武夷山冲

佑觀公不欲受逡巡數月乃拜命秩滿踰年不復請期以

明年七十致仕未及而卒淳熈八年六月癸亥也始時桂

人爲公生立祠至是聞䘮相與哭於其下後有賢牧守如

李公浩張公栻多視公時行事以爲法而刑獄使者鄭公

丙閱其决事故牘歎曰此判不可移端如南山矣其爲名

流所推伏盖如此云累階朝請大夫娶羅氏再娶宗氏皆

封恭人子士佺今爲朝奉𭅺通判融州事次士僴嘗以修