Page:Sibu Congkan1100-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-43.djvu/46

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


之師割田置書教養如法又知䖏士劉某之賢與郡守劉

清之交章論薦詔特𥙷官於是學者乃知公好賢尚德之

意不獨爲科舉計也𬒳㫖攝帥事飛虎軍素驕悍白晝掠

人吏不敢問公一以軍律繩之賞信罰必士民以是得安

其居而軍吏亦皆恱服㑹乆不雨請禱過勤遂得疾改除

江南西路轉運判官而江西是歳亦大旱下車首問荒政

所宜發廪勸分蠲租乞米以次施行其奏請者亦多報可

又行帥事事益叢委公自力不少休家人有諌止者皆麾

而却之遂以大病然夙興猶視事如常時夜過中遂不起

淳熈十五年二月甲子也年五十有八方病革時民相率

爲公禳禬無不至晨夕走府門偵起居狀及卒皆縞素吊

哭行日號泣挽車哀送數十里不絶湖南吏民聞之有千