Page:Sibu Congkan1103-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-46.djvu/19

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


单車引道行未數程復以言者追論前體究事且嘗面折

泉守爲辠則又以冲佑祠官罷歸公性髙簡不妄與人交

居泉五十年杜門自守讀書奉親外無他爲中間乗貳車

持使者節亦且十餘年訖未嘗以一事擾州縣太守之賢

者如宋公之才王公十朋周公葵皆髙仰之待以異禮而

公月不過一詣郡毎留語談說道誼而巳至是居間益無

事唯讀書不輟客至觴酒論文道說古今唱酬詩什以相

娛樂蒼顔白髮意氣偉然未嘗以留落不偶㡬㣲見言面

也前居䘮哀毀得脾疾至是益侵然猶日誦書數卷旣病

則屏卻藥餌獨飲水以待終一日忽召所善前昭武守黃

君維之新新安守石君起宗置酒卧内與訣旣而談詼

笑歌呼如常時翌日遂不起時淳熈十年秋八月也年六