Page:Sibu Congkan1112-陳傅浪-止齋先生文集-8-5.djvu/58

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


給等依韓侂胄例特與依禄格全支本色有以見 陛下奉

祖后之意然真俸之支則有不可吴𭹹吴琚同為太皇太

后之親姪同為檢校少保節度使可謂事軆至切矣然吴𭹹

之請真俸巳久無有議者而呉琚之請 太上皇為之降㫖

則黄裳以給事中力陳者三四 陛下為之降㫖則黄由以

攝給事中又至於再三論奏而後止疑若有甚異者無他𭹹

紹熈元年十月指揮之前而琚在指揮之後也指揮既定

之後若又開此門則戚里扳援何時而巳兩朝聖明終𠃔其

奏韓侂胄之真俸以淳熈十五年十一月降㫖正與呉𭹹

軆一同謝淵之請切似呉琚臣是以不容不論欲望 聖慈

𭣣𥨊前項内批指揮自後若不係南班隨龍統兵戰守之人

以真俸為請者一切以定制 之既以杜僥倖之門於節用

之政不為小𥙷𠩄有錄黄臣未敢書讀謹隨狀繳奏以聞伏