Page:Sibu Congkan1126-王十朋-梅溪王先生文集-12-11.djvu/137

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


事𠩄陳八弊亦皆利害之大者儻有可采願賜施行

   與安撫論張侍郎論魯六傷犬

契勘張侍郎論魯六等傷犬事蒙判魯六勘杖八十某

切見魯六傷犬事渉不明廂界供証出扵符合張侍郎

官居侍従心明法律必不肎以一犬之故誣害平民今

来若将魯六断罪事属無辜深恐議者謂府属𮗚望輕

人重犬不獨某坐誤断之罪其扵張侍郎名徳亦有𠩄

損𠩄有魯六勘案尚未敢書伏𠉀台𭥍

   與安撫監司論灾傷

兹者伏見火灾流行大風滛雨継以怒濤漲為害害兹

甚今據上虞縣供申有渰死者一百六十八人飄蕩屋