Page:Sibu Congkan1143-樓鑰-攻媿集-30-16.djvu/46

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


姓名託先君之後遂謹書之

  昌國縣主簿廳壁記

昌國明之屬邑實海中一大島也以山經地志數家攷

之唐開元二十六年七月十三日析越州鄮縣置州仍

置奉化慈溪翁山等縣大率多析于鄮明今爲慶元府

鄮復爲鄞翁山即昌國也大歴六年三月四日廢于袁

晁之亂故唐書地理志元和郡縣圖志止列四縣曰鄮

奉化慈溪象山而圖志于鄮縣云翁洲入海二百里即

春秋所謂甬東越滅吳請吳王居之者也其洲周環五