Page:Sibu Congkan1146-樓鑰-攻媿集-30-19.djvu/145

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


鑰七世祖以貲為奉化縣錄事當咸平中民俗富厚一

意奉佛邑之告成明化等塔廟多所營建時杭州新印

華嚴經贖十部以歸又刊法華經版造百部皆以分施

邑下諸寺至今猶有存者嘗得古銅觀音像于江沙中

長僅尺餘而相好端嚴寶藏于家是生四子六世祖其

次也尤篤厚種徳五世祖正議先生以文行教授鄉里

三十年皇祐間登第起家一時名公舒豐羅袁童郭姚

俞皆為髙弟曾祖金紫兄弟繼世科諸公又皆執友而

與提刑羅公尤厚葢其醇茂勤篤甚相似也開禧元年