Page:Sibu Congkan1147-樓鑰-攻媿集-30-20.djvu/122

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


字惟賀琛之書乃有其三曰弗邇聲色曰清弗殖貨利

曰清臨官潔正曰清蘇老泉之書有其一曰避逺不義

曰清有如趙清獻公豐清敏公皆世所歸重若趙清憲

則未免有議之者矣葛文康公之父官雖未及特諡清

孝頃見文康謝表有云俯惟先臣夙有卓行飲氷自勵

清每畏于人知負米服勤孝實由于天禀觀休寧以語

姜尉之言可謂嚴矣至曾文清公乃得此名公論爲之

翕然鑰初筮永嘉時侍郎由吏部郎典州親見美政後

十五年叨冒假守凡事以爲模楷今閲此卷訓戒其子