Page:Sibu Congkan1147-樓鑰-攻媿集-30-20.djvu/87

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


載嵗月知縣伯父生于元符二年小名曰嵩家藏詩序

元符庚辰大父又于少室山逹磨面壁處作菴其上

后山先生陳無已為記今在集中云建中靖國元年

辛巳嵗也曇潛書潛即參寥子以二者攷之在縣首尾

凡三年大父字試可參寥集中多有唱和如登嵩山絶

頂等詩大父遺文顧無傳焉三十六峰賦亦不知何在

故此碑尤當寶之嗚呼大父薨于宣和五年甲辰後十

四年是為紹興七年丁巳而鑰始生既不獲逮事而登

封舊治尚渝于胡塵中北望慨然何能自已大父登元