Page:Sibu Congkan1147-樓鑰-攻媿集-30-20.djvu/90

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


攻媿集卷七十七

     宋   樓   鑰   撰

 題䟦

  䟦春秋繁露

繁露一書凡得四本皆有髙祖正議先生序文始得寫

本于里中亟傳而讀之舛誤至多恨無他本可校已而

得京師印本以為必佳而相去殊不逺又竊疑竹林玉

柸等名與其書不相闗後見尚書程公跋語亦以篇名

為疑又以通典太平御覽太平寰宇記所引繁露之書